İNFERTİLİTE TEDAVİSİNE YENİ YAKLAŞIM

  • Üreme yaşındaki çiftlerin yaklaşık %20si infertildir.
  • İnfertilitenin %40ı kadına,%40ı erkeğe bağlıdır.
  • Vak’aların %12 de , kadın ve erkek infertilitesi birliktedir.Geriye kalan %8 ise unexplained olarak değerlendirilir.

Kategori